Tacka papierowa brudna - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Tacka papierowa brudna - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane

Papier do odzysku musi być suchy i czysty.

Odpady zmieszane