Basen dziecięcy mały - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Basen dziecięcy mały - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane

Odpady zmieszane

Ekosztuczka

Duży basen ogrodowy oddaj do

punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych