Armatura - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Armatura - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Armaturę w ilościach wskazujących na samodzielny remont możesz oddać do PSZOK-u

PSZOK