Antena stara do telewizji naziemnej - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Znajdź PSZOK - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Antena stara do telewizji naziemnej - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Znajdź PSZOK

Możesz również oddać do skupu złomu.

PSZOK

Ekosztuczka