Agrowłóknina - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Agrowłóknina - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane

Odpady zmieszane

Ekosztuczka

Agrowłókninę możesz oddać również do

punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych